English

Partnerzy projektu

Projekt realizowany był w partnerstwie z poszczególnymi Parafiami – Gospodarzami i zarządzającymi remontowanym mieniem w postaci obiektów sakralnych oraz ich wyposażenia:

  • Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży
  • Klasztor Prawosławny pw. św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
  • Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach
  • Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach
  • Parafia Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
  • Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie
  • Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie LubelskimBeneficjent:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

eea grants Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie udzielone przez

Wsparcie udzielone z funduszy EOG, pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds