English

O projekcie

Projekt „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”

Projekt dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Celem Projektu była odbudowa utraconej tradycji prawosławnej w Europie z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.
Projekt przywrócił do dawnej świetności 7 unikatowych zabytkowych cerkwi zlokalizowanych w województwie lubelskim i podlaskim, o znaczeniu europejskim, które zostały połączone we wspólny szlak turystyki religijnej w ramach budowanego obecnie systemu szlaków „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

Inwestycja objęła obiekty unikatowe w skali kraju, o wyjątkowej randze. Główne punkty szlaku wyznaczają następujące cerkwie:

 • pw. św. Mikołaja w Białowieży z ikonostasem z chińskiej porcelany, jedynym w Europie oraz jednym z dwóch na świecie;
 • pw. Wszystkich Strapionych Radość na Świętej Górze Grabarce, należąca do zabytkowego zespołu świątynno-monastycznego czczonego powszechnie ośrodka kultu Kościoła Prawosławnego w Polsce,
 • pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach, projektu architekta Wiktora Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych;
 • pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach, projektu Aleksandra Puringa, jako jedna z nielicznych zawierająca ikony umieszczone na zewnątrz elewacji;
 • pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, będąca świątynią katedralną Diecezji Lubelsko-Chełmskiej;
 • pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie, jedyna w granicach Polski trzynastokopułowa cerkiew prawosławna;
 • pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, wzniesiona w stylu eklektycznym, łącząca w sobie elementy późnego klasycyzmu ze stylem bizantyńsko-rosyjskim, wypracowanym przez KonstantinaThona.
W ramach projektu przeprowadzono też digitalizację obiektów w trakcie ich modernizowania, jak również zarejestrowano w postaci cyfrowej liczne zabytki ruchome, znajdujące się w wyposażeniu remontowanych świątyń.

Poszczególne budowle wymagały zróżnicowanego, w zależności od stanu zachowania zabytku, zakresu prac remontowo-konserwatorskich. W ramach projektu dokonano:
 • remontu cerkwi pw. św. Mikołaja w Białowieży wraz z otoczeniem (zakres prac: remont dachu cerkwi, remont elewacji cerkwi – I etap, konserwacja ikonostasu, remont ogrodzenia cerkwi (strona pn. i wsch.), utwardzenie terenu przy cerkwi);
 • remontu cerkwi pw. Wszystkich Strapionych Radość na Świętej Górze Grabarce wraz z otoczeniem (zakres prac: remont schodów, remont stolarki, remont dzwonnicy, remont ścian wewnętrznych, chóru i podłogi);
 • remontu cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach wraz z otoczeniem (zakres prac: remont dachu, remont elewacji, remont ścian wewnętrznych i posadzek, remont stolarki, wykonanie izolacji ścian fundamentowych);
 • remontu cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach wraz z otoczeniem (zakres prac: izolacja pionowa cerkwi, remont dachu, elewacji i tynków, remont tynków i posadzek wewnętrznych, remont schodów i stolarki, utwardzenie terenu wokół cerkwi, konserwacja polichromii zewnętrznej i wewnętrznej cerkwi, konserwacja ikonostasu, remont instalacji elektrycznych);
 • remontu muru ogrodzeniowego przy cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie (zakres prac: remont muru ogrodzeniowego wokół świątyni);
 • remontu cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie (zakres prac: remont elewacji dzwonnicy, remont dachu dzwonnicy, konserwacja polichromii wewnętrznej i zewnętrznej, remont schodów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych);
 • remontu cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim (zakres prac: izolacja pionowa i pozioma, remont elewacji, wymiana stolarki, remont ścian wewnętrznych, konserwację wnętrza: latarni kopuły głównej oraz sklepienia prezbiterium).
Projekt realizowany był w partnerstwie poszczególnych Parafii – Gospodarzy modernizowanych cerkwi oraz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Beneficjent projektu: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Termin realizacji projektu: kwiecień 2014 – kwiecień 2016
Beneficjent:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

eea grants Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie udzielone przez

Wsparcie udzielone z funduszy EOG, pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds